ČERPADLA      řada  PCD 1000

 • čerpají kontinuálně medium s nastaveným výkonem, který je dán otáčkami rotoru čerpadla a rozměry hadičky (maximální výkon je dán nejvyššímí dosažitelnými otáčkami pro daný typ čerpadla a vnitřním průměrem použité hadičky)
 • osvědčená jednoduchá a spolehlivá mechanika čerpadla
 • nastavení výkonu čerpadla v rozsahu 0,01 - 99,99 % nebo externě napětím/proudem v rozsahu 1-100% max.výkonu - je možné využít oba způsoby regulace současně
 • mohou být vybavena funkcemi START/STOP (S) , přepínání směru otáčení REV (R) a přepnutím na maximální výkon MAX (M) , funkce mohou být ovládány externě napětím 5-24V
 • napájení 230 VAC , nízká energetická spotřeba  do 16 VA , třída 1 , krytí IP22
 • kompaktní skříňka s bezpečným umístěním ovládacích prvků nad čerpadlem - 100x146x170-205mm


ČERPADLA SE SILIKONOVÝM ČERPACÍM SEGMENTEM:

 • pro čerpání méně agresivních a neviskózních kapalin, kompatibilních se silikonem nebo C-Flexem
 • čerpací segmenty jsou tvořeny silikonovou (C-Flexovou) hadičkou definované délky, zakončenou stopery s kuželem Luer , životnost segmentu je dle podmínek - cca 100 hodin
 • čerpadlo nemá opěrnou dráhu a hadička je utěsněna svým napětím přes kladičky rotoru čerpadla
 • dosažitelný podtlak v sání čerpadla je do 30 kPa  a  tlak na výstupu do 50 kPa

1032ME

1062M

 typ čerpadla
  PCD
výkon čerpadla CV4
ml / min
čerpací segmenty
počet           typ
 max.
otáčky
1/min
 funkce
S   R   M

mechanika čerpadla 10xx.2

me312

 mechanika čerpadla 106x.4    

me614   


1071E

 1031
 
1032
 CV4      0,005 - 50
 CV2       0,002  -  12
1x     CV4L-CV2

 55

 x
 x    x    x
 1031M
 1032M
 CV4      0,005 - 50
 CV2       0,002  -  12
 CV1       0,0003  -  3
1x  CV4L-CV2-CV1

 55

 x
 x    x    x
 1031.2
 1032.2
 CV4      0,003 - 25
 CV2       0,0006  -  6
2x     CV4L-CV2    28 x
 x    x    x
 1061
 
1062
 CV4      0,02 - 200
 CV2       0,005  -  50
1x     CV4L-CV2  220 x
 x    x    x
 1061M
 
1062M
 CV4      0,02 - 200
 CV2       0,005  -  50
 CV1       0,002  -  13
1x  CV4L-CV2-CV1  220 x
 x    x    x
 1061.2
 1062.2
 CV4      0,02 - 200
 CV2       0,005  -  50
2x     CV4L-CV2  220  x
 x    x    x
 1061.4
 1062.4
 CV4      0,02 - 200
 CV2       0,005  -  50
4x     CV4L-CV2     220 x
 x    x    x
 1071
 
1072
 CV6      0,05 - 500
 CV4       0,03  -  240
 1x    CV6-CV4W  285 x
 x    x    x

Provedení čerpadla PCD 10x2 umožňuje volbu, zda se má čerpadlo ihned po zapnutí spustit - verze ON  a nebo čekat na spuštění tlačítkem START - verze OFF

Verze s externím ovládáním funkcí  (platí pro všechna provedení čerpadel) :
opticky oddělené vstupy 5-24V , aktivace přivedením napětí nebo impulsy , konektor MIC 334/338
PCD 10x1 E - blokování čerpadla  START/STOP
PCD 10x2 E - blokování čerpadla START/STOP , REV , MAX

Verze s externím řízením výkonu čerpadla  (platí pro všechna provedení čerpadel) :
výkon-otáčky čerpadla je řízen externím napětím nebo proudem v rozsahu 0-100% max.výkonu ,
je možné využít oba způsoby regulace současně , pro omezení nestability čerpadla v oblasti 0V je přednastaven ofset spuštění čerpání , konektor MIC 338

PCD 10xx E1V , E5V , E10V - řídící napětí  0-1V , 0-5V , 0-10V , ofset 0,15V , vstup 100 kOhm
PCD 10xx EV - řízení výkonu proudovou smyčkou 0-20mA , ofset 4mA , vstup 220 Ohm


ČERPADLA S OPĚRNOU DRÁHOU NEBO KAZETOU ISMATEC

 • pro čerpání i agresivních a viskózních kapalin a gelů, při použití hadiček z kompatibiního materiálu (silikon, Norpren, C-Flex, Tygon, Viton), hadičky mohou být v metráži, neboť čerpadla mají držáky se svorkami
 • provedení K s kazetou Ismatec IS0649 vyžaduje použití hadiček Ismatec se 2 nebo 3 stopery
 • snadné a rychlé založení hadičky do čerpadla umožňuje odklopná odpružená opěrná dráha, s možností regulace přítlaku nebo u varianty K vyjímatelná kazeta
 • dosažitelný podtlak v sání čerpadla je do 40 kPa a tlak na výstupu do 150 kPa
1081

1082E5V

1082-2K

  typ   
  čerpadla
  PCD

  výkon čerpadla
      ml / min
   čerpací hadičky
počet   ID  /  stěna
          mm
otáčky
rotoru
1/min
 funkce
 S  R  M

1082-2

1083SL

me83-2

me81-4K

 1081
 
1082
ID6     0,05 - 500
ID4     0,03 - 250
ID3,2  0,02 - 180
ID2     0,01 -  80
1x  1-6,4 / 1,5-1,6  220 x
 x   x   x
 1081.2
 
1081.2S
ID4     0,03 - 250
ID2     0,01  -  80
ID1     0,003 - 27
2x    1-4  /  0,8-1
2x    1-4  / 1,5-1,6
  220 x
 x
 1083
 1084
ID4     0,01 - 100
ID2     0,003 - 29
ID1     0,001 -  8 
1x    1-4   /  0,8-1   80 x
 x   x   x
 1083W
 1084W
ID4     0,01 - 100
ID3,2  0,007 - 68
ID2     0,003 - 29
ID1     0,001 -  8
1x    1-4  / 1,5-1,6   80 x
 x   x   x
 1083SL
 1084SL
ID3,2   0,003 - 31
ID2,4   0,002 - 18
ID2      0,002 - 13
ID1      0,001 -  4
1x  0,2-3,2 / 0,8-1   80  x
 x   x   x
 
1083.2
 1083.2S
ID4     0,01 - 100
ID2     0,003 - 29
ID1     0,001 -  8
2x    1-4   /  0,8-1    80
 x
 x   x   x 

 1081K
 1082K
 
1081.2K
 1082.2K
 
1081.4K
 1082.4K

ID3,2   0,02 - 168
ID2,8   0,02 - 125
ID2,1   0,01  -  80
ID1,1   0,003 - 21
ID0,5   0,0004 - 4


1x       
1x        hadičky
2x       Ismatec
2x   se 2-3 stopery
4x    ID 0,2 - 3,17
4x    
 
  220  x
 x   x   x
 x
 x   x   x
 x
 x   x   x
 1083K
 1084K
ID3,2   0,006 - 60
ID2,8   0,005 - 45
ID2,1   0,003 - 29
ID1,1   0,001 -  8
ID0,5   0,001- 1,5
           hadičky
1x       Ismatec
1x   se 2-3 stopery
       ID 0,2 - 3,17
   80  x
 x   x   x

 1283  
 1284

ID10   0,5 - 2000
ID8     0,3 - 1300
ID6     0,1  -  800
ID4     0,07 - 350
 1x   4-10 / 2,5-3,2  185

 x

 x   x   x 

Provedení čerpadla PCD 10x2/10x4 umožňuje volbu, zda se má čerpadlo po zapnutí ihned roztočit - verze ON  a nebo čekat na spuštění tlačítkem START - verze OFF

Verze s externím ovládáním funkcí  (platí pro všechna provedení čerpadel):
opticky oddělené vstupy 5-24V , aktivace přivedením napětí nebo impulsy , konektor MIC 334/338
PCD 10x1 E , 10x3 E - blokování čerpadla START/STOP
PCD 10x2 E , 10x4 E - blokování čerpadla START/STOP , REV , MAX

Verze s externím řízením výkonu  (platí pro všechna provedení čerpadel):
výkon-otáčky čerpadla jsou řízeny externím napětím nebo proudem v rozsahu 0-100% max.výkonu,
je možné využít oba způsoby regulace současně , pro omezení nestability čerpadla v oblasti 0V je přednastaven ofset spuštění čerpání , konektor MIC 338
PCD 10xx E1V , E5V , E10V - řídící napětí 0-1V , 0-5V , 0-10V , ofset 0,15V , vstup 100 kOhm
PCD 10xx EV - řídící proud 0-20mA , ofset 4mA , vstup 220 Ohm

 

ČERPADLO SE SNÍŽENOU PULZACÍ  PCD 1081NP 

Nepříjemnou vlastností peristaltických čerpadel je pulzující proud čerpaného media, což je dáno vlastním principem tohoto čerpadla. Do jisté míry to lze omezit použitím hadičky s menším ID, větším počtem kladiček a vyššími otáčkami rotoru čerpadla - ovšem jen u vyšších průtoků.

Řešením je použití dvojitého rotoru čerpadla s přesazenými kladičkami. PCD1081NP vychází z upravené mechaniky čerpadla PCD1081.2 s použitím 2x 9 kladiček pro hadičky s ID do 3 mm a 2x 8 kladiček pro hadičky s ID 3-4 mm. Dojde k výraznému snížení pulzace, ale i zde se při průtoku pod 15% max. výkonu - otáček čerpadla začíná projevovat mírná pulzace, která se směrek nižším otáčkám zvyšuje. To lze úspěšně eliminovat tlumičem pulzů, např. 5 - 10 ml inj.stříkačkou nebo vložením segmentu z pružné hadičky (silikon ID3x0,5-100 mm) a mírným přiškrcením průtoku za tlumičem.

Optimální řešení je v kombinaci počtu kladiček rotoru čerpadla a jeho otáček a ID hadičky, případně použitím vhodného tlumiče pulzů. Sestavu čerpadla je tak nutné modifikovat na základě požadovaných pracovních podmínek. 

vv

p1

  2x hadička   max.výkon čerpadla - 200 ot/min 

      ID4 mm 300 ml/min 

tm

   ID3,2 mm 220 ml/min

 ID2,78 mm 170 ml/min

   ID2,06 mm 100 ml/min

 ID1,02 mm   30 ml/min  

 

 

  

MODIFIKACE ČERPADEL PRO AUTOMATICKÉ VZORKOVÁNÍ - SAMPLERY

automatické vzorkovače - samplery jsou určeny pro odběr vzorků v nastavitelných časových intervalech - periodách, kdy objem vzorku lze nastavit délkou odběru a výkonem čerpadla.              vzorkovač lze osadit teroukoliv mechanikou čerpadla z řady PCD 1000.  

Časový interval - perioda odběru vzorku lze nastavit přepínačem v osmi stupních po 1 nebo 2 minutách. Pozice TEST vyřadí časovač pro bezpečné nastavení objemu vzorku. Přepnutí do pozice ČERPADLO vyřadí oba časovače a přepne čerpadlo do režimu kontinuálního čerpání.

Délka odběru vzorku  určuje spolu s výkonem daného čerpadla objem vzorku na jeden odběr, nastavuje se plynule v rozsahu  5-30 s nebo 10-60 s . Pro nastavení požadovaného objemu vzorku lze čerpadlo manuálně spouštět tlačítkem TEST.

Nastavení výkonu čerpadla  přepínačem po 10% , nastavení 0 je 100% výkonu pro daný typ čerpadla a založenou čerpací hadičku. Nastavení výkonu čerpadla a délky odběru dává objem vzoku na jeden odběr.  V režimu ČERPADLO jsou vyřazeny oba časovače a čerpadlo kontinuálně čerpá nastaveným výkonem v rozsahu 10-100 % max. výkonu pro daný typ čerpadla a založenou hadičku.  Zaplnění a odvzdušnění nebo vyprázdnění hadičky je možné, nezávisle na ostatním nastavení, tlačítkem ČERPADLO MAX , které spustí čerpadlo na plný výkon.

Technické parametry - viz.parametry jednotlivých typů čerpadel 

 

Pokud nenajdete v nabídce čerpadlo, které by Vám plně vyhovovalo neznamená to ještě že je není možné vyrobit !  

Naše čerpadla a dávkovače jsou vhodné pro čerpání kapalin v laboratořích a výrobních procesech Informace o principu činnosti a rozdělení čerpadel

Kontaktujte nás

Peristaltická čerpadla a
dávkovače Ing. Jindřich Kouřil

Mezivodí 2216, 697 01 Kyjov
Mapa

Kancelář: Boršovská 2591 (ZPS)
tel.: +420 518 612 514
mobil: +420 602 829 303
email: j.kouril@tiscali.cz

Vymenujeme.cz » 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Doporučujeme: