ČERPADLA      řada  PCD 1000

 • čerpají kontinuálně medium s nastaveným výkonem, který je dán otáčkami rotoru čerpadla a rozměry hadičky (maximální výkon je dán nejvyššímí dosažitelnými otáčkami pro daný typ čerpadla a vnitřním průměrem použité hadičky)
 • osvědčená jednoduchá a spolehlivá mechanika čerpadla
 • nastavení výkonu čerpadla v rozsahu 0,01 - 99,99 % nebo externě napětím/proudem v rozsahu 1-100% max.výkonu - je možné využít oba způsoby regulace současně
 • mohou být vybavena funkcemi START/STOP (S) , přepínání směru otáčení REV (R) a přepnutím na maximální výkon MAX (M) , funkce mohou být ovládány externě napětím 5-24V
 • napájení 230 VAC , nízká energetická spotřeba  do 16 VA , třída 1 , krytí IP22
 • kompaktní skříňka s bezpečným umístěním ovládacích prvků nad čerpadlem - 100x146x170-205mm


ČERPADLA SE SILIKONOVÝM ČERPACÍM SEGMENTEM:

 • pro čerpání méně agresivních a neviskózních kapalin, kompatibilních se silikonem nebo C-Flexem
 • čerpací segmenty jsou tvořeny silikonovou (C-Flexovou) hadičkou definované délky, zakončenou stopery s kuželem Luer , životnost segmentu je dle podmínek - cca 100 hodin
 • čerpadlo nemá opěrnou dráhu a hadička je utěsněna svým napětím přes kladičky rotoru čerpadla
 • dosažitelný podtlak v sání čerpadla je do 30 kPa  a  tlak na výstupu do 50 kPa

1032ME

1062M

 typ čerpadla
  PCD
výkon čerpadla CV4
ml / min
čerpací segmenty
počet           typ
 max.
otáčky
1/min
 funkce
S   R   M

mechanika čerpadla 10xx.2

me312

 mechanika čerpadla 106x.4    

me614   


1071E

 1031
 
1032
 CV4      0,005 - 50
 CV2       0,002  -  12
1x     CV4L-CV2

 55

 x
 x    x    x
 1031M
 1032M
 CV4      0,005 - 50
 CV2       0,002  -  12
 CV1       0,0003  -  3
1x  CV4L-CV2-CV1

 55

 x
 x    x    x
 1031.2
 1032.2
 CV4      0,003 - 25
 CV2       0,0006  -  6
2x     CV4L-CV2    28 x
 x    x    x
 1061
 
1062
 CV4      0,02 - 200
 CV2       0,005  -  50
1x     CV4L-CV2  220 x
 x    x    x
 1061M
 
1062M
 CV4      0,02 - 200
 CV2       0,005  -  50
 CV1       0,002  -  13
1x  CV4L-CV2-CV1  220 x
 x    x    x
 1061.2
 1062.2
 CV4      0,02 - 200
 CV2       0,005  -  50
2x     CV4L-CV2  220  x
 x    x    x
 1061.4
 1062.4
 CV4      0,02 - 200
 CV2       0,005  -  50
4x     CV4L-CV2     220 x
 x    x    x
 1071
 
1072
 CV6      0,05 - 500
 CV4       0,03  -  240
 1x    CV6-CV4W  285 x
 x    x    x

Provedení čerpadla PCD 10x2 umožňuje volbu, zda se má čerpadlo ihned po zapnutí spustit - verze ON  a nebo čekat na spuštění tlačítkem START - verze OFF

Verze s externím ovládáním funkcí  (platí pro všechna provedení čerpadel) :
opticky oddělené vstupy 5-24V , aktivace přivedením napětí nebo impulsy , konektor MIC 334/338
PCD 10x1 E - blokování čerpadla  START/STOP
PCD 10x2 E - blokování čerpadla START/STOP , REV , MAX

Verze s externím řízením výkonu čerpadla  (platí pro všechna provedení čerpadel) :
výkon-otáčky čerpadla je řízen externím napětím nebo proudem v rozsahu 0-100% max.výkonu ,
je možné využít oba způsoby regulace současně , pro omezení nestability čerpadla v oblasti 0V je přednastaven ofset spuštění čerpání , konektor MIC 338

PCD 10xx E1V , E5V , E10V - řídící napětí  0-1V , 0-5V , 0-10V , ofset 0,15V , vstup 100 kOhm
PCD 10xx EV - řízení výkonu proudovou smyčkou 0-20mA , ofset 4mA , vstup 220 Ohm


ČERPADLA S OPĚRNOU DRÁHOU NEBO KAZETOU ISMATEC

 • pro čerpání i agresivních a viskózních kapalin a gelů, při použití hadiček z kompatibiního materiálu (silikon, Norpren, C-Flex, Tygon, Viton), hadičky mohou být v metráži, neboť čerpadla mají držáky se svorkami
 • provedení K s kazetou Ismatec IS0649 vyžaduje použití hadiček Ismatec se 2 nebo 3 stopery
 • snadné a rychlé založení hadičky do čerpadla umožňuje odklopná odpružená opěrná dráha, s možností regulace přítlaku nebo u varianty K vyjímatelná kazeta
 • dosažitelný podtlak v sání čerpadla je do 40 kPa a tlak na výstupu do 150 kPa
1081

1082E5V

1082-2K

  typ   
  čerpadla
  PCD

  výkon čerpadla
      ml / min
   čerpací hadičky
počet   ID  /  stěna
          mm
otáčky
rotoru
1/min
 funkce
 S  R  M

1082-2

1083SL

me83-2

me81-4K

 1081
 
1082
ID6     0,05 - 500
ID4     0,03 - 250
ID3,2  0,02 - 180
ID2     0,01 -  80
1x  1-6,4 / 1,5-1,6  220 x
 x   x   x
 1081.2
 
1081.2S
ID4     0,03 - 250
ID2     0,01  -  80
ID1     0,003 - 27
2x    1-4  /  0,8-1
2x    1-4  / 1,5-1,6
  220 x
 x
 1083
 1084
ID4     0,01 - 100
ID2     0,003 - 29
ID1     0,001 -  8 
1x    1-4   /  0,8-1   80 x
 x   x   x
 1083W
 1084W
ID4     0,01 - 100
ID3,2  0,007 - 68
ID2     0,003 - 29
ID1     0,001 -  8
1x    1-4  / 1,5-1,6   80 x
 x   x   x
 1083SL
 1084SL
ID3,2   0,003 - 31
ID2,4   0,002 - 18
ID2      0,002 - 13
ID1      0,001 -  4
1x  0,2-3,2 / 0,8-1   80  x
 x   x   x
 
1083.2
 1083.2S
ID4     0,01 - 100
ID2     0,003 - 29
ID1     0,001 -  8
2x    1-4   /  0,8-1    80
 x
 x   x   x 

 1081K
 1082K
 
1081.2K
 1082.2K
 
1081.4K
 1082.4K

ID3,2   0,02 - 168
ID2,8   0,02 - 125
ID2,1   0,01  -  80
ID1,1   0,003 - 21
ID0,5   0,0004 - 4


1x       
1x        hadičky
2x       Ismatec
2x   se 2-3 stopery
4x    ID 0,2 - 3,17
4x    
 
  220  x
 x   x   x
 x
 x   x   x
 x
 x   x   x
 1083K
 1084K
ID3,2   0,006 - 60
ID2,8   0,005 - 45
ID2,1   0,003 - 29
ID1,1   0,001 -  8
ID0,5   0,001- 1,5
           hadičky
1x       Ismatec
1x   se 2-3 stopery
       ID 0,2 - 3,17
   80  x
 x   x   x

 1283  
 1284

ID10   0,5 - 2000
ID8     0,3 - 1300
ID6     0,1  -  800
ID4     0,07 - 350
 1x   4-10 / 2,5-3,2  185

 x

 x   x   x 

Provedení čerpadla PCD 10x2/10x4 umožňuje volbu, zda se má čerpadlo po zapnutí ihned roztočit - verze ON  a nebo čekat na spuštění tlačítkem START - verze OFF

Verze s externím ovládáním funkcí  (platí pro všechna provedení čerpadel):
opticky oddělené vstupy 5-24V , aktivace přivedením napětí nebo impulsy , konektor MIC 334/338
PCD 10x1 E , 10x3 E - blokování čerpadla START/STOP
PCD 10x2 E , 10x4 E - blokování čerpadla START/STOP , REV , MAX

Verze s externím řízením výkonu  (platí pro všechna provedení čerpadel):
výkon-otáčky čerpadla jsou řízeny externím napětím nebo proudem v rozsahu 0-100% max.výkonu,
je možné využít oba způsoby regulace současně , pro omezení nestability čerpadla v oblasti 0V je přednastaven ofset spuštění čerpání , konektor MIC 338
PCD 10xx E1V , E5V , E10V - řídící napětí 0-1V , 0-5V , 0-10V , ofset 0,15V , vstup 100 kOhm
PCD 10xx EV - řídící proud 0-20mA , ofset 4mA , vstup 220 Ohm

 

MODIFIKACE ČERPADEL PRO AUTOMATICKÉ VZORKOVÁNÍ - SAMPLERY

automatické vzorkovače - samplery jsou určeny pro odběr vzorků v nastavitelných časových intervalech - periodách, kdy objem vzorku lze nastavit délkou odběru a výkonem čerpadla.              vzorkovač lze osadit teroukoliv mechanikou čerpadla z řady PCD 1000.  

Časový interval - perioda odběru vzorku lze nastavit přepínačem v osmi stupních po 1 nebo 2 minutách. Pozice TEST vyřadí časovač pro bezpečné nastavení objemu vzorku. Přepnutí do pozice ČERPADLO vyřadí oba časovače a přepne čerpadlo do režimu kontinuálního čerpání.

Délka odběru vzorku  určuje spolu s výkonem daného čerpadla objem vzorku na jeden odběr, nastavuje se plynule v rozsahu  5-30 s nebo 10-60 s . Pro nastavení požadovaného objemu vzorku lze čerpadlo manuálně spouštět tlačítkem TEST.

Nastavení výkonu čerpadla  přepínačem po 10% , nastavení 0 je 100% výkonu pro daný typ čerpadla a založenou čerpací hadičku. Nastavení výkonu čerpadla a délky odběru dává objem vzoku na jeden odběr.  V režimu ČERPADLO jsou vyřazeny oba časovače a čerpadlo kontinuálně čerpá nastaveným výkonem v rozsahu 10-100 % max. výkonu pro daný typ čerpadla a založenou hadičku.  Zaplnění a odvzdušnění nebo vyprázdnění hadičky je možné, nezávisle na ostatním nastavení, tlačítkem ČERPADLO MAX , které spustí čerpadlo na plný výkon.

Technické parametry - viz.parametry jednotlivých typů čerpadel 

 

Pokud nenajdete v nabídce čerpadlo, které by Vám plně vyhovovalo neznamená to ještě že je není možné vyrobit !  

Naše čerpadla a dávkovače jsou vhodné pro čerpání kapalin v laboratořích a výrobních procesech Informace o principu činnosti a rozdělení čerpadel

Kontaktujte nás

Peristaltická čerpadla a
dávkovače Ing. Jindřich Kouřil

Mezivodí 2216, 697 01 Kyjov
Mapa

Kancelář: Boršovská 2591 (ZPS)
tel.: +420 518 612 514
mobil: +420 602 829 303
email: j.kouril@tiscali.cz

Vymenujeme.cz »
Doporučujeme: