Dávkovací čerpadla - Ing. Jindřich Kouřil
IČ: 16293371   DIČ: CZ5409011718
sídlo-doručovací adresa: Mezivodí 2216 , 697 01 KYJOV , CZ
kancelář: Pod Zvonicí 2016/22
mobil: +420 602 829 303 , tel.: +420 518 612 5141
email: j.kouril@tiscali.cz
datová schránka: jpecy6g 
FB: Kouřil dávkovací čerpadla
YT: Kouřil-dávkovací čerpadla

 
 
mapka
Naše čerpadla a dávkovače jsou vhodné pro čerpání kapalin v laboratořích a výrobních procesech Informace o principu činnosti a rozdělení čerpadel

Kontaktujte nás

Peristaltická čerpadla a
dávkovače Ing. Jindřich Kouřil

Mezivodí 2216, 697 01 Kyjov
Mapa

Kancelář: Boršovská 2591 (ZPS)
tel.: +420 518 612 514
mobil: +420 602 829 303
email: j.kouril@tiscali.cz

Vymenujeme.cz » 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Doporučujeme: