Dávkovací čerpadla  Ing. Jindřich Kouřil
Mezivodí 2216 , 697 01 KYJOV , CZ
tel./fax: 518 612 514 , mobil.: 602 829 303 , email: j.kouril@tiscali.cz
Kancelář: Boršovská 2591 (ZPS)
IČ: 16293371   DIČ: CZ5409011718
Živnostenské listy vydal OŽÚ Hodonín dne 16.11.2000
pod čj. XY/2000/1373/R/F , XY/2000/1374/R/F
 
Mapa
Naše čerpadla a dávkovače jsou vhodné pro čerpání kapalin v laboratořích a výrobních procesech Informace o principu činnosti a rozdělení čerpadel

Kontaktujte nás

Peristaltická čerpadla a
dávkovače Ing. Jindřich Kouřil

Mezivodí 2216, 697 01 Kyjov
Mapa

Kancelář: Boršovská 2591 (ZPS)
tel.: +420 518 612 514
mobil: +420 602 829 303
email: j.kouril@tiscali.cz

Vymenujeme.cz » 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Doporučujeme: