Čerpadla a dávkovače

Peristaltická dávkovací čerpadla využívají obecného principu rotační peristaltiky. Tím, že do styku s čerpaným mediem dochází pouze čerpací hadička, je zajištěna těsnost a snadná dekontaminace. Volbou vhodného materiálu hadičky je možno dosáhnout široké chemické kompatibility.

Princip činnosti peristaltického čerpadla

Princip činnosti

Čerpadla jsou samonasávací a jejich výkon je obecně dán vnitřním průměrem hadičky a otáčkami, průměrem a počtem kladiček rotoru. Vzhledem k tomu, že nasávání čerpadla je limitováno pružností hadičky (schopností udržet geometrický tvar - nezmáčknout se), může sací výška ovlivnit výkon čerpadla. Použitím hadičky se silnější stěnou to lze eliminovat, avšak dochází k většímu zatížení čerpací mechaniky a je to také omezeno konstrukcí čerpadla.

Jistou nevýhodou peristaltických čerpadel je pulsující proud media, což je dáno zaškrcením hadičky kladičkou. To lze omezit vhodnou kombinací menšího průměru hadičky a vyšších otáček nebo pružnou hadičkou na výstupu čerpadla s mírným zaškrcením na konci, případně zvýšením počtu kladiček (sníží se tím ovšem podstatně výkon čerpadla).

Nedostatkem může být také vliv způsobu založení čerpací hadičky do čerpadla na jeho výkon (cca 5%), což však lze jednoduše eliminovat kalibrací pro dané provozní podmínky. Určitým omezením je i životnost čerpací hadičky -dle použitého materiálu hadičky a provozních podmínek je cca 50 - 1000 hodin.

Obecně lze peristaltická čerpadla doporučit pro aplikace, kde je vyžadována těsnost, chemická kompatibilita, přesné dávkování a potřeba rychlé obměny čerpaného media.

Čerpadla a dávkovače PCD

se vyznačují kompaktní, robustní a spolehlivou konstrukcí s jednoduchou obsluhou. S vyjímkou čerpadel s konstantním výkonem jsou k pohonu použity krokové motory s číslicovou regulací a řízením, což umožňuje velký rozsah regulace s velkou přesností.

U čerpadel jsou regulovány otáčky rotoru - tj. výkon čerpadla číslicovým přepínačem v rozsahu 0,01 - 99,99 , resp. 01 - 99 u provedení s regulací frekvencí (verze F) nebo externím řídícím napětím 0 - 100% (verze E1V , E5V , E10V , EV).

U dávkovačů jsou načítávány impulsy pohonu krokového motoru (400 kroků na 1 otáčku), tj. úhel natočení na jedno spuštění, což reprezentuje definovaný objem media - dávku. Objem dávky se nastavuje číslicovým přepínačem v rozsahu 010 - 999 .

Čerpadla lze vybavit funkcemi změny směru otáčení rotoru čerpadla - REV a okamžitého přepnutí na maximální výkon - MAX , které lze ovládat i externě (verze E). Konstrukční díly čerpadla jsou z PVC nebo duralu v kombinaci s nerez.ocelí a PTFE nebo PETP. Skříňky jsou z ABS a přední štítky z PES. Napájení je standartně ze sítě 230 V / 50 Hz , ale lze je napájet i ze zdrojů AC/DC 12V/24V. Jsou určeny pro běžné prostředí v izolační třídě 1 s krytím IP 22 .

CE Na čerpadla je vystaveno ES prohlášení o shodě , podle směrnice 2006/95/ES (nařízení vlády č.17/2003Sb) a směrnice  2004/108/ES (nařízení vlády č.616/2006Sb) Shoda byla posuzována podle ČSN EN 61010-1:2003 SZÚ v Brně.

Periodická kontrola a elektrická revize podle ČSN 331600 ed.2 se u čerpadel PCD provádí po 2 letech - sk.C

Odpad
Odstranění vyřazených čerpadel je řešeno jako zpětný odběr v rámci REMA systému - MŽPč.01226/05-ECZ
 

Rozdělení a značení čerpadel a dávkovačů PCD

Přístroje PCD lze rozdělit ze dvou hledisek , a to podle způsobu použití - řízení na čerpadla a dávkovače a nebo podle provedení vlastního čerpadla (čerpací hlavy) na čerpadla se silikonovým čerpacím segmentem a čerpadla s opěrnou dráhou (společné pro čerpadla i dávkovače).


Čerpadla

Čerpají kontinuálně medium s nastaveným výkonem, který je dán otáčkami rotoru čerpadla a rozměry hadičky (max.výkon je dán nejvyššími dosažitelnými otáčkami pro daný typ čerpadla a použitou hadičku) Nastavení výkonu čerpadla (ml/min) :

  • číslicovým přepínačem 0,01 - 99,99 promile max.výkonu (standartní provedení)
  • externím napětím 0-1V , 0-5V , 0-10V , 0-20mA v rozsahu 0 - 100% max.výkonu (verze E1V , E5V , E10V , EV)
  • externí frekvencí + číslicovým přep. 01-99% max.výkonu (verze F)

Možnost změny směru otáčení rotoru (REV) , okamžité přepnutí na max.výkon (MAX)  a  START/STOP .

Dávkovače

Po spuštění načerpají nastavený objem dávky konstantním výkonem - plničky, rozplňovačky . Nastavení objemu dávky číslicovým přepínačem 010 - 999 (ml) - konkretní objem dávky je dán rozměry hadičky a nastavením přepínače, který reprezentuje úhel natočení rotoru čerpadla na jedno spuštění (pro dodržení přijatelné přesnosti, jsou nutné alespoň 3 otáčky rotoru na 1 dávku) . Možnost přepnutí do režimu čerpadla pro zaplnění nebo propláchnutí hadičky (konstantní výkon), případně REVers pro zpětné vyprázdnění hadičky (verze Z). Spouštět dávkování lze i externím spouštěčem (PCD NS, SS, RS) .


Čerpadla se silikonovým čerpacím segmentem

Čerpadla se silikonovým čerpacím segmentem
  • jsou určena pro čerpání méně agresivních a neviskozních kapalin, plně kompatibilních se silikonovou hadičkou (vodné roztoky, zásady), pro slabší kyseliny lze případně použít hadičku z C-Flexu
  • čerpadlo nemá opěrnou dráhu a hadička je utěsněna svým napětím přes kladičky rotoru
  • čerpací segmenty CV jsou tvořeny silikonovou (C-Flexovou) hadičkou definované délky, zakončenou stopery - spojkami z PVC, výstupy spojek kužely LUER
  • dosažitelný podtlak v sání je do 30 kPa a tlak na výstupu do 50 kPa

Čerpadla s opěrnou dráhou

Čerpadla s opěrnou dráhou
  • jsou určena i pro čerpání agresivních a viskozních kapalin, při použití odpovídajících hadiček z kompatibilního materiálu (silikon. Tygon, Norpren, C-Flex, Viton) , hadičky mohou být v metráži, neboť čerpadla mají držáky se svorkami , pro variantu K je možno využívat celý sortiment hadiček Ismatec se 2 nebo 3 stopery
  • snadné a rychlé založení hadičky do čerpadla umožňuje odklopná opěrná dráha, nebo u varianty K vyjímatelná kazeta Ismatec , opěrná dráha je odpružená a přítlak je možno regulovat
  • dosažitelný podtlak v sání je do 40 kPa a tlak na výstupu do 150 kPa


Typové značení čerpadel PCD 1000

Všechna čerpadla a dávkovače jsou označeny jako PCD 10xx.x
Třetí číslice udává udává výkonovou řadu a konstrukci čerpadla:
čerpadla 103x, 106x, 107x jsou pro čerpací segmenty CV4 , příp. CV2, CV1 , CV6
čerpadla 108x jsou s opěrnou dráhou nebo kazetou Ismatec.
Čtvrtá číslice značí provedení čerpadla:
1 a 3 - základní-číslicové řízení výkonu v rozsahu 0,01-99,99%
2 a 4 - základní + možnost přepínání směru otáčení - REV , okamžité přepnutí na max.výkon - MAX , START/STOP 
Číslice za desetinou tečku značí počet kanálů čerpadla - hadiček (např. 1061.4 je čerpadlo se čtyřmi čerp. segmenty).
dávkovače jsou značeny: 1047 - pro segmenty CV , 1048 - s opěrnou dráhou nebo kazetou Ismatec 
Další znaky specifikují způsoby řízení výkonu a úpravy ovládání a provedení čerpadel i dávkovačů:  

E - ext.ovládání REV,MAX,STOP 
E1V - nast.výkonu ext.napětím do 1V
E5V - nast.výkonu extnapětím do5V    
F
- nastavení výkonu ext.frekvencí

K - provedení s kazetou Ismatec
M - úprava pro malé výkony CV1, 2, 4    
S - specifická modifikace 
D - volba 2 průměrů hadičky
R - volba 2 rozsahů obj.dávky
V - volba 2 výkonů čerpadla 
Naše čerpadla a dávkovače jsou vhodné pro čerpání kapalin v laboratořích a výrobních procesech Informace o principu činnosti a rozdělení čerpadel

Kontaktujte nás

Peristaltická čerpadla a
dávkovače Ing. Jindřich Kouřil

Mezivodí 2216, 697 01 Kyjov
Mapa

Kancelář: Boršovská 2591 (ZPS)
tel.: +420 518 612 514
mobil: +420 602 829 303
email: j.kouril@tiscali.cz

Vymenujeme.cz » 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Doporučujeme: