PŘÍSLUŠENSTVÍ  pro peristaltická čerpadla a dávkovače

Čerpací segmenty  PCD CV :
 
hadička - silikon 068-5166 / C-Flex

  stopery-PVC , nátrubek pro ID 4-6 mm 
  CV6        ID6x1,5-150 mm
  CV4W     ID4x1,5-147 mm
   balení: 10 hadiček + 4 stopery

  stopery-PVC , výstup kužel Luer 
  CV4C-Flex       
ID4x0,8-147 mm
  CV2,4C-Flex     ID2,4x0,8-135 mm
   balení: 5 hadiček + 10 stoperů + 4 spojky Luer

  stopery-PVC , výstup kužel Luer
  CV4L      ID4x1-147 mm
  CV2        ID2x1-135 mm
  CV1        ID1x1-110 mm
   balení: 10 hadiček + 4 stopery + 4 spojky Luer


          

    pcdCV


 spojky s kuželem LUER - PVC - pro hadičku      hadičky pro peristaltická čerpadla

    1120
    ID4mm

    1114
    ID3mm

    1111
    ID2mm

 
spojLuer1123
ID2mm

1125
ID3mm


         silikon


       C-Flex 


       Norpren
        

       Tygon
       F4040A
  
       Tygon
         LFL
   
       Viton    
         (Fluran)       PVC


had

vodné a lihové roztoky,
zásady, 5166 zdravotnický

vodné a lihové roztoky,
zásady a slabé kyseliny

chemicky velmi odolný,
velká životnost

paliva a maziva

chemicky velmi odolný
velká životnost, průhledný

chemicky vysoce odolný
vyšší cena, malá životnost


spojovací hadička
ID3/4,2mm, ID1,9/2,9mm

 

spojky kónické - polypropylen - pro hadičku


 105
 ID10mm

 103
 ID6-9mm

 
101
 ID4-5mm


   spojProp

 

 

 

 

Naše čerpadla a dávkovače jsou vhodné pro čerpání kapalin v laboratořích a výrobních procesech Informace o principu činnosti a rozdělení čerpadel

Kontaktujte nás

Peristaltická čerpadla a
dávkovače Ing. Jindřich Kouřil

Mezivodí 2216, 697 01 Kyjov
Mapa

Kancelář: Boršovská 2591 (ZPS)
tel.: +420 518 612 514
mobil: +420 602 829 303
email: j.kouril@tiscali.cz

Vymenujeme.cz » 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Doporučujeme: